ORDENANZA FISCAL 3494/2015
(CD Tigre)

Ordenanza (CD Tigre) 3494/2015. Ordenanza fiscal 2016


Errepar Buenos Aires
Tributos Municipales
Buenos Aires
ORDENANZA FISCAL (CD Tigre) 3494/2015
Fecha: 04/12/2015